Return to site

Статистиката е ясна – къде е решението?

На наскоро състоялата се конференция “Интеркултурното образование”, председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) към КНСБ Янка Такева сподели поредната стряскаща статистика за образованието на ромските деца. По данни на СБУ 49.5% от тях не посещават училище и са изключени от общественото развитие, от социалната среда и от пазара на труда. От тях 28% не ходят изобщо на училище, а останалите 21.5% са учили до четвърти, пети или седми клас и са напуснали преди да завършат основното си образование.
Решението, което най-често се предлага, е да се спрат социалните помощи или детските надбавки на родители, чиито деца не ходят на училище. Това, обаче, няма да реши истинските причини, които се крият в основата на проблема. А те са свързани с патриархалните норми в общността, ранните бракове, липсата на родителски капацитет и най-вече недостатъчните социални умения и самочувствие, които да помогнат на едно ромско дете да се чувства уверено в училищната среда.
След като проблемът е дълбоко социален, финансовата санкция няма да успее да го реши. Нужни са много по-сериозни усилия и цялостен подход не само за връщане на сегашните ромски ученици обратно в училище, но и за предотвратяване на тенденцията техният брой извън образователните институции постоянно да нараства.