Return to site

Повече европейски пари за интеграция на ромите

В своя последен годишен доклад, Европейската комисия отчете прогреса на страните-членки за интеграция на ромските общности. В него се казва, че се наблюдава цялостна тенденция на прогрес, но усилията в много приоритетни области трябва да бъдат още по-концентрирани.
В частност се споменава възможното изграждане на национални платформи за ромите, повишаване на усилията за борба с дискриминацията и сегрегацията, както и увеличаване на мащаба на успешните и доказали се практики. Последната препоръка е особено важна по отношение на развитието на модела МИР.