Return to site

Социални иновации в ромския квартал

В седмицата 13-17 юли двата екипа на Хесед в гр. София и гр. Кюстендил преминаха обучение по дизайн мислене и социални иновации, водено от експертите от designthinking.bg Елина Желева и Георги Камов.

По време на обучението екипите се запознаха с основите на методологията и инструментите, които тя използва, след което ги приложиха с реални казуси от работата си и сборни персонажи (в кв. “Факултета” това бяха бащата Методи и тийнеждъра Янко). Методологията помогна на различните участници (психолози, социални работници, педагози, сътрудници на терен) да започнат да мислят като социални иноватори и дори идеи като използването на камион с мегафон за анонсиране на новини в квартала да не бъдат автоматично отхвърляни. В края на обучението екипите стигнаха до много полезни и практични заключения за това как да подобрят работата си с младежи и родители.

broken image
broken image