Return to site

Приключиха първите две групи по социални умения в София и Кюстендил

В края на юли младежите от първите две групи по социални умения и ключови компетентности завършиха успешно обучението, което стартира на 10 март в кв. “Изток” (гр. Кюстендил) и 6 април в кв. “Факултета” (гр. София).

В групите участваха ученици на възраст между 15 и 21 години, сред които 11 абитуриента. Общо 24 младежи получиха сертификати за своето участие в обучението, което включваше модули за житейско планиране във възрастта на юношеството, поемане на отговорност, ефективна комуникация, избягване на риска, умения за кандидатстване за работа и др. В своите обратни връзки младежите споделиха, че обучението им е било много полезно, особено по отношение на уменията за общуване, които са имали възможност да развият.

Предстои изготвянето на индивидуални планове за всеки от завършилите младежи, продължаващи участието си в проект МИР, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

broken image