Return to site

Стартираха две младежки групи по социални умения в София и Кюстендил

broken image
Групи от 13 младежи от кв. “Факултета” (гр. София) и 13 младежи от кв. “Изток” (гр. Кюстендил) започнаха обучението си по социални умения и ключови компетентности по проект “Модел за интегрирано развитие (МИР) за ромски младежи”. Младежите са на възраст между 15 и 21 г., като всички са гимназисти, мотивирани да се подготвят за успешна следваща крачка към пазара на труда.
По време на обучението младежите ще се научат, как да се представят успешно пред бъдещите си работодатели, как да си поставят цели и да ги спазват след това, как да комуникират, да спазват правила и да управляват времето си – умения, които са приложими във всички сфери на изява на личността. Други основни теми на обучението са семейно планиране, отговорно родителство и избягване на риска. Целта е по време на ключовия период на юношеството младежите да развият житейските умения и да придобия самоувереността, която им е нужна, за да направят правилните избори за бъдещeтo си.