Return to site

Образование с перспектива

След кампания сред професионалните и среднообразователни училища в гр. София и гр. Кюстендил, 26 ученици от ромската общност се записаха в обучението по проект МИР, за да подобрят шансовете си за успешно включване на пазара на труда. По време на обучението младежите градят меките професионални умения, на които всеки работодател държи, в допълнение на професионалните познания, които придобиват в училище.

Благодарим за съдействието на 28 СОУ и 123 СОУ в гр. София, както и на:

broken image