Return to site

Как бизнес методология може да реши социални проблеми?

broken image

Обикновено не сме свикнали да търсим решения на социални проблеми с методите на бизнеса. Дизайн мисленето, обаче, прави изключение. То е широкоспектърна методология, която има приложения, както в частния, така и в публичния сектор, в различни индустрии, в установени и стартиращи компании. Специфичното при него е фокусът върху разбирането на нуждите на всички заинтересовани страни –  крайни потребители, клиенти, служители.

Идентифицирането на нуждите и дефинирането на конкретен проблем е в основата на разработването на нови решения – продукти, услуги, програми и др. В една стандартна ситуация, когато имаме проблем, най-често намираме някакво решение, прилагаме го и виждаме дали то работи. При дизайн мисленето първата стъпка е да намерим правилните проблеми и истински да проучим нуждите на целевата група чрез интервюта, наблюдения и поставяне в позицията на хората.

Другият интересен елемент е изготвянето на множество нискобюджетни прототипи за оптимизирането на решението. Така тестваме дали нещо работи преди да сме го приложили на практика, а не чак след това. А мащабът може да е всякакъв – от изготвяне на цялостна нова стратегия за социално развитие до разрешаване на конкретен проблем в ромската общност, свързан с достъпа до чиста вода.

Всичко това има нужда от добър дизайн – и всички го заслужават.