Return to site

След програмата за социални умения - как се става предприемач?

През м. март и м. април 2016г. младежите-участници в проект МИР участваха в обучение по предприемачество и срещи с предприемачи в гр. София и гр. Кюстендил. Въвеждането на младежите в предприемаческото мислене и среда целеше да им покаже положителни примери за професионален успех на базата на добре развити социални умения и силна личностна мотивация и инициатива.

По време на обучението младежите идентифицираха конкретни нужди в кварталите си и развиха идеи, как те могат да бъдат посрещнати. Сред проектите им бяха услуга за подобряване на кварталната инфраструктура и осигуряване на подслон на хора в нужда. По този начин те упражниха ключови предприемачески умения – възможност за работа в екип, креативност, търсене и тестване на нови идеи.

broken image

„Това ще им е полезно както и ако започнат собствен бизнес, така и ако започнат работа в някоя компания, защото няма да бъдат от служителите, които безмълвно изпълняват някакви нареждания и задачи, а те самите ще бъдат с нагласата, че могат да предлагат нови идеи и включително да имат способността да ги реализират.“ - Георги Камов, водещ на обучението по предприемачество, консултант за иновации, социален предприемач.

Срещите с предприемачи, които последваха обучението, дадоха възможност на младежите да се запознаят с успешни практики и инициативи в сферата на предприемачеството и да усетят една различна среда, която може да бъде достъпна и за тях, ако развият съответните умения. Срещата в София се състоя в Нов български университет, а срещата в Кюстендил – в местното читалище. На събитието в Кюстендил освен представители на местния бизнес присъстваха и представители на Бюро по труда и Областен информационен център Кюстендил, които представиха стартиращи програми за квалификация, преквалификация и финансиране на малък бизнес.

broken image