Return to site

Кръгла маса и Ден на отворените врати в София

В заключителната фаза на проект МИР бяха проведени две събития, на които различни заинтересовани страни имаха възможност да научат повече за проекта и неговите резултати.

На 21 април се състоя кръгла маса на тема „Подобряване на ефективността на политиките, свързани с интеграцията на младите хора от ромската общност", с участието на ромски младежи, включени в дейностите на проекта, родители и лидери от общността, представители на училища, в които учат ромски младежи, бюрата по труда от район Възраждане и район Люлин, АСП и МОН, както и НПО сектора. Бяха обсъдени основните постижения и изводи от проекта по отношение на повишаването на мотивацията на младежите и шансовете им за успешна реализация. Работата на кръглата маса спомогна за съставянето на доклад с предложения за подобряване на ефективността на политиките, свързани с интеграцията на младите хора от ромска общност.

broken image

На следващия ден в Здравно-социалния център на Хесед в кв. „Факултета“ беше проведен „Ден на отворените врати“, който събра младежи от проекта с успешни предприемачи, представители на ДБТ-Възраждане и ДБТ-Люлин и представители на училища (67 ОУ и Пето вечерно СОУ). Гостите на събитието се запознаха отблизо с работата на младежите в „МИР“ и им представиха различни възможности за развитие – чрез продължаване на образованието, професионално обучение и курсове за квалификация към бюрата по труда. Присъстващите представители на бизнеса и предприемачеството споделиха с младежите своя опит и съвети за това как да бъдат успешни в намирането на работа.

broken image