Return to site

Добра практика от Ливърпул - експерт по развитие на общностите

broken image
Ливърпул вече има представител на ромската общност, който ще се занимава с развитието на общностите и връзката между ромите и останалата част на града. 28-годишната Александра Бахор работи в две посоки - търсенето на възможности за самите роми и повишаване на знанието за ромите в по-широките общности в града чрез изграждане на доверие и преодоляване на множеството митове, свързани с ромската общност.
В част от работния профил на Александра влиза комуникацията с училища, здравни услуги и бюра за търсене на работа. Тя е стартирала серия от уроци по английски за възрастни в квартала Пиктън. Много от ромите са имали предишен негативен опит при комуникацията си с местната власт и услугите, които тя предоставя - Александра работи, за да преодолее това неразбиране и окуражава ромите да използват всички налични възможности за развитие.
broken image