Return to site

Отново за демографската криза

broken image

Демографската ситуация в момента и в близко бъдеще описва една нова реалност. По данни на ООН за България децата  до 14 год. са почти наполовина от броя на хората над 60 г. От всички политици се осъзнава факта, че поради демографски промени броят на децата в България силно намалява (както и в други развити страни), но малцина осъзнават факта, че голямата част от децата, които се раждат в страната живеят в социалната изолация на ромските общностиТози процент непрекъснато се увеличава и става дума за човешки ресурс, който не може да бъде пренебрегнат по отношение на развитието на икономическите и социалните проблеми в страната.

Интеграцията на уязвими общности и включването на младите “изключени” хора в социалния и икономическия живот на обществото е най-голямото предизвикателство пред България и Европа. България може да стане модел за успешна интеграция, тъй като проблемът тук е несравнимо по-голям отколкото в другите развити страни,но при наличие на работещ модел за развитие, разпространението може да стане бързо, а резултатите видими в кратки срокове.