Return to site

Напредък в училище за младежите в Кюстендил

През септември екипът ни в гр. Кюстендил събра обратни връзки от класните ръководители на младежите, взели участие в първото МИР обучение от март до юли тази година. Обучението имаше за цел да развие набор от житейски умения у младежите, които да спомогнат за тяхното по-добро образование и професионална реализация.

Наблюденията на учителите отразиха положителна промяна при младежите - както по отношение на успеха и училищната посещаемост, така и по отношение на поведението им. Според данните, събрани от осем класни ръководители (ПГСС “Св. Климент Охридски”, Спортно училище “Васил Левски”, ПГЛП “Владимир Димитров-майстора”), през втория срок на учебната 2014/15 година 7 от 8 ученика са повишили успеха си, 6 от 8 са с намален брой неизвинени отсъствия, 6 от 8 са подобрили уменията си за спазване на правила и 7 от 8 са демонстрирали по-добро поведение.

Обратна връзка предстои да бъде събрана и от класните ръководите на младежите от кв. “Факултета”, гр. София.