Return to site

Шанс за успешен старт в кариерата за 72 млади роми

broken image

В края на 2014 г. стартира проектът „Модел за интегрирано развитие на ромски младежи”, или накратко МИР. МИР предлага иновативен подход за кариерна подкрепа на младежите от 3 ромски квартала.

В същността си той адресира скрития “подводен камък”, на който се дължи неуспеха на пазара на труда на мнозинството от ромските младежи, а именно – липсата на социални умения и умения за житейско целеполагане. Затова в основата си МИР дава на младежите устойчиви във времето социални умения и ключови компетентности, които увеличават шансовете им за бъдеща работа: уменията да си поставят цели и да ги преследват, да спазват правилата, да общуват, да поемат отговорност и др.

Цялостната програма за подкрепа осигурява на участниците индивидуално професионално ориентиране и трудово посредничество с работодатели от различни сфери. Още повече, младежите ще имат възможността да се включат в обучение по предприемачество и да се запознаят с предприемачи от стартиращи компании. По този начин начин те навлизат в една нова среда, в която се ценят инициативността и високата мотивация за развитие, и която може да бъде достъпна за тях, ако придобият необходимите умения.