Return to site

Помощ, за да си помогнат сами

Настоящата ситуация в ромските общности изисква въвеждането на модел, който може успешно да работи за личностно развитие на децата (0-18 г) и техните родители. Това изисква сериозен професионален опит, поддържане на високо качество на услугите и измерване на ефекта.
Целта, както в множество предишни политики по отношение на ромите, е не просто достъп и грижа, а създаване на капацитет, който ще позволи на децата от ромската общност да получат добро развитие и по-умела подкрепа от родителите, което е предпоставка за добри резултати в образованието, придобиване на професии и специалности, за които ще има много остър дефицит в близко бъдеще. По този начин новите поколения сами поемат опазването на здравето си, трудовата реализация и жилищата си.