Return to site

Старт и на втората група по социални умения в кв. "Филиповци"

На 10 декември 2015 г. в кв. "Филиповци" стартира и втората група по социални умения по проект МИР - този път с младежи, прекъснали образованието си. В групата участват хора до 30-годишна възраст, които са добили житейски опит и вече са се сблъскали с трудностите на пазара на труда и професионалната реализация. На първата среща обучителите се запознаха с мотивирани да променят и подобрят житейската си ситуация млади хора, осъзнали личната си отговорност за житейски успех.

Желаем им с помощта на проекта МИР да открият своето призвание и професия и да се превърнат в автори на  живота си.