Return to site

За ключовата роля на социалните организации

Живеем във времена, в които всичко се променя - нищо, че от нашето ъгълче на света не изглежда така и въпреки че в момента тук е по-бурно от обикновено. Това, което обаче наистина почти не се е променило, са организациите - от всякакъв вид. И продължаващата липса на ролята им като на носители на промяна. От кой тип организации тогава ще дойде промяната? И кой е основният фактор за промяна?
Предимството на държавната администрация е, че има добре установена структура. Бизнесът има капитал като свое най-силно оръжие, но този капитал много рядко се използва за истинска социална промяна. Неправителствената организация, обаче, има мисия. Това е най-силният фактор. Има дълбок смисъл в съществуването й, в решаването на определен проблем за дълъг период от време.
За съжаление, обаче, неправителствените (или социалните) организации имат лош имидж в България не само с името си (неправителствени не звучи особено добре), но и с цялостното им възприемане. Обществото като цяло не ги идентифицира като свой закрилник и основен фактор за защита и подкрепа. Напротив - най-често “тези НПО-та” се свързват с още един начин да се изкарат средства по нечестен начин.
На други места по света вече виждаме напълно обратната тенденция - как все повече и повече бизнеси не просто се стремят да търсят пазари и да печелят, а да решават проблеми в обществото, докато го правят. И го наричат социален бизнес или социално предприемачество.
Мисията на социалните организации е не просто да комбинират бизнес цели и социална кауза. Мисия им е да са най-добрите в това, което правят - във всички негови аспекти, от предлаганите услуги до маркетинга и привличането на фенове за каузата.